SP, HSP, RPT & KONTRAK LATIHAN

 

BAHASA MELAYU

TINGKATAN 1 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 4 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |


BAHASA INGGERIS

TINGKATAN 1 : | SP KBSM  | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN 1, 2 & 3 |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT

TINGKATAN 3 : | HSP | RPT

TINGKATAN 4 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |


PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 1 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 4 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

MATEMATIK

TINGKATAN 1 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 4 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

SAINS

TINGKATAN 1 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 4 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

SEJARAH

 

TINGKATAN 1 : | SP KBSM | HSP A, HSP B | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 4 : | HSP A, HSP B| RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP A, HSP B | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

 

GEOGRAFI

TINGKATAN 1 : | SP KBSMHSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

KEMAHIRAN HIDUP (ERT)

 

TINGKATAN 1 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

 

KEMAHIRAN HIDUP (SP)

TINGKATAN 1 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

MUZIK

TINGKATAN 1 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

| SP KBSM PJ | SP KBSM PK | HSP KBSM PJ | HSP KBSM PK |

TINGKATAN 1 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 4 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN

SP KBSM PSK |

TINGKATAN 1 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | HSP  | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 4 : | HSP  | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP  | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

PENDIDIKAN SENI VISUAL

SP KBSM PSV | HSP KBSM PSV |

TINGKATAN 1 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 2 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 3 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 4 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

MATEMATIK TAMBAHAN

 

TINGKATAN 4 : | SP | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

          TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

FIZIK

TINGKATAN 4 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

KIMIA

TINGKATAN 4 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

BIOLOGI

TINGKATAN 4 : | SP KBSM | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

SAINS SUKAN

TINGKATAN 4 : | SP | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

 

TINGKATAN 4 : | SP  | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

 

REKACIPTA

TINGKATAN 4 : | SP | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

TINGKATAN 5 : | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |

 

KATERING

TINGKATAN 4 & 5 : | SP | HSP | RPT | KONTRAK LATIHAN |